Witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysława Kapery, który służy Państwu swoją wiedzą, doświadczeniem oraz rzetelnością w skutecznym odzyskiwaniu wierzytelności, m.in. w: egzekucji zaległych należności, egzekucji alimentów – poprzez zajęcia wynagrodzenia za pracę, zajęcia wierzytelności czy zajęcia ruchomości (zbywanych na licytacji komorniczej), a także w egzekucjach niepieniężnych np. w wydaniu oraz opróżnieniu lokalu (eksmisja).

Jak działa Komornik Sądowy?

Zadaniem komornika jest rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego zachowując wszelkie normy prawne i etyczne odzyska od dłużnika wskazane należności i przekaże je wierzycielowi. Komornik sądowy jest więc funkcjonariuszem publicznym, który działa na podstawie wniosku wierzyciela oraz tytułów wykonawczych takich jak wyroki czy nakazy sądowe, aktów notarialnych.

Aby skutecznie ściągnąć dług, komornik sądowy może zadecydować np. o zajęciu konta bankowego lub majątku. Może także, jeśli dłużnik nie spłaci terminowo ustalonej przez sąd kwoty, poddać wycenie jego majątek ruchomy i nieruchomy, by go następnie zlicytować, a pieniądze przekazać wierzycielowi.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny. Podstawowe przedstawienie przebiegu postępowania egzekucyjnego i podanie właściwości terytorialnej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków ma ułatwić wierzycielowi podjęcie odpowiednich działań i nie stanowi formy reklamy. Jeśli informacje są niewystarczające, możliwy jest kontakt osobisty w kancelarii lub telefoniczny.

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Jeśli chcesz, by komornik wszczął w twoim imieniu postępowanie egzekucyjne, musisz wypełnić i złożyć w kancelarii osobiście (czy też za pośrednictwem poczty) lub z pomocą pełnomocnika właściwy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego – jest nim tytuł egzekucyjny, czyli np. wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty, zaopatrzony w klauzulę wykonawczą.

W składanym wniosku powinieneś także wskazać w miarę możliwości majątek dłużnika, co ułatwi i przyśpieszy prowadzenie działania egzekucyjnego. Jeśli nie masz wiedzy na temat majątku dłużnika możesz złożyć wniosek o poszukiwanie majątku zgodnie z art. 7971 kpc. Dopiero mając komplet dokumentów, komornik sądowy będzie mógł uzyskać pomoc osób i instytucji, które są zobowiązane do podporządkowania się aktowi sądu.

Skontaktuj się, jeśli potrzebujesz pomocy