Kancelaria Komornicza Wrocław

Podstawą jest profesjonalne, szybkie i skuteczne działanie komornika.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Przemysława Kapery we Wrocławiu korzysta z dostępu do nowoczesnych systemów elektronicznych, co pozwala skrócić czas postępowania egzekucyjnego i ma znaczący wpływ na jego skuteczność. Przy zachowaniu odpowiednich procedur, komornik zyskuje dostęp do baz danych instytucji i systemów takich jak: ZUS, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, OGNIVO, Kataster Nieruchomości, Krajowy Rejestr Sądowy (Rejestr Zastawów), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, EPU.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Wysyłanie zapytań i odbiór odpowiedzi dotyczących miejsca zatrudnienia dłużników drogą elektroniczną

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach.

OGNIVO

System informatyczny umożliwiający wyszukanie rachunków bankowych dłużnika w 27 bankach komercyjnych i 144 bankach spółdzielczych. Lista banków

Kataster Nieruchomości

Dostęp do bazy nieruchomości katastru miejskiego Wrocławia oraz Powiatu Wrocławskiego i Powiatu Oławskiego.

Elektroniczne Księgi Wieczyste

Możliwość sprawdzenia nieruchomości na terenie całego kraju.