Komornik sądowy Wrocław Krzyki

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym (niebędącym jednak urzędnikiem państwowym), działającym przy sądzie rejonowym, a jego zawód jest zawodem zaufania publicznego. Komornik wykonuje swój zawód na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Wrocław jest czwartym pod względem liczby ludności w Polsce (ponad 630 tys. mieszkańców). Sądy rejonowe mieszczą się w trzech dzielnicach Wrocławia i są to: Wrocław Fabryczna, Wrocław Śródmieście i Wrocław Krzyki. W dzielnicy Wrocław Krzyki mieści się dwanaście kancelarii komorników sądowych.

Komornik sądowy Przemysław Kapera prowadzi kancelarię komorniczą działającą przy sądzie rejonowym właściwym dla miasta Wrocław dzielnicy Krzyki. Zajmuje się postępowaniem egzekucyjnym wszelkich roszczeń, polegającym na egzekwowaniu należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Przy wykonywaniu swoich czynności kieruje się Kodeksem Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.