Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Zgodnie z art. 7971 kpc wierzyciel może za wynagrodzeniem zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Poszukiwanie majątku pozwala przyspieszyć postępowanie egzekucyjne i zwiększyć jego skuteczność.

W ramach poszukiwania majątku komornik wykonuje szereg czynności mających na celu ustalenie stanu majątkowego dłużnika, m.in.: zapytania do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika, zapytania do urzędu skarbowego, zapytania do Centralnej Ewidencji Pojazdów, zapytania do systemu OGNIVO celem ustalenia rachunków bankowych dłużnika, zapytania do właściwego starostwa powiatowego celem ustalenia nieruchomości dłużnika, poszukiwanie za pomocą systemu informacji gospodarczej powiązań dłużnika z osobami prawnymi (ustalanie posiadanych udziałów w spółkach) itp.